DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2019.125

Наукові дослідження - каталізатор якісної медичної освіти

Nataliia Popelyuk, Oleksandra-Maria Popelyuk

Анотація


Зона європейської вищої освіти будується на європейських традиціях відповідальності освіти перед суспільством; на широкому і відкритому доступі як до дипломної, так і післядипломної освіти; на освіті для розвитку особи і навчанні протягом всього життя. Метою даного дослідження є оцінка ролі наукових досліджень у вищій медичній школі, а також аналіз актуальності та необхідності вдосконалення проведення наукових досліджень у вищих медичних навчальних закладах. Матеріал, результати та обговорення. Відсутність державного фінансування наукових досліджень на початку і в середині 90-х спричинило відтік молодих талановитих вчених з уні-верситетів, що призвело до скорочення кількості і якості наукових досліджень. Багато університетів не змогли досягти стратегічних цілей, намагаючись пристосуватися до нових умов. У статті висвітлений стан та перспективи наукових досліджень у вищих медичних навчальних закладах України на основі порівняння досвіду різних установ, що зумовлює новизну статті. Створення університетських клінік як центрів інтеграції наукових, освітніх і медичних процесів сприяє формуванню академічної тріади як основи якості медичної освіти. Саме університетська клініка забезпечує високу якість класичних університетів і є передумовою для забезпечення клінічної вагомості вищої медичної освіти. Розвиток інноваційної складової дослідження вимагає більш тісної співпраці медичних університетів. Методи. У пропонованій статті використано порівняльний та описовий методи дослідження. Висновки. Таким чином стратегічні напрями розвитку наукових досліджень у вищих медичних навчальних закладах у першу чергу включають розвиток людських ресурсів, надання якісної медичної освіти, створення власних клінічних баз ‐ університетських клінік, підвищення якості університетської науки і інтеграцію в міжнародне наукове співтовариство.


Ключові слова


вища медична освіта; університетська клініка; наукові дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Еpstein R. М. “Assessment in medical education”, N. Engl. J. Med., 2012, N 356, P. 387‐396 [in English].

Zhuravskyi V. S. Bolonskyi protses: holovni pryntsypy vkhodzhennia v Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity

[Bologna process: the main principle of entering the European space of high education], Kyiv, IVTs

Vydavnytstvo „Politekhnika”, 2003, 200 p. [in Ukrainian].

Andrushhenko V. P. Theoretical and Methodological Principles of Modernization of Higher Education in

Ukraine [Teoretyko-metodologichni zasady modernizaciyi vyshchoyi osvity v Ukrayini], Vyshha osvita

Ukrayiny, 2011, N 2, P. 5‐13 [in Ukrainian];

Naumenko R. “On the question of higher education training applicants specialty “public management

and administration”, Publichne uryaduvannya [Public administration], 2017. N 2 (7), URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/on-the-question-of-higher-education-training-applicants-specialty-public-

management-and-administration (date of access: 10.06.2019) [in English].

Averianova I., Chochlova T. “Modernization of Higher Education in Ukraine : Problems, Pitfalls and

Attainments” NUCB journal of economics and information science, N 56(1), 2011, P. 1-6 [in English].

Koval I. Problems of reforming the higher education in Ukraine with regard to the Bologna Process.

Foundazione-Delbianco, 2007, URL: http://www.fondazione-delbianco.org/seminari/progetti_prof/progview.asp?id=297 [In English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Еpstein R. М. “Assessment in medical education”, N. Engl. J. Med., 2012, N 356, Р. 387‐396 [in English].

2 Zhuravs’kyj V. S. Bolons’kyj protses: holovni pryntsypy vkhodzhennia v Yevropejs’kyj prostir vyschoi osvity [Bologna process: the main principle of entering the European space of high education], Kyjiv, IVTs „Vydavnytstvo „Politekhnika”, 2003, 200 p. [in Ukrainian].

3 Andrushhenko V. P. Theoretical and Methodological Principles of Modernization of Higher Education in Ukraine [Teoretyko-metodologichni zasady modernizaciyi vyshchoyi osvity v Ukrayini], Vyshha osvita Ukrayiny, 2011, N 2, P. 5‐13 [in Ukrainian]; Naumenko R. “On the question of higher education training applicants specialty “public management and administration”, Publichne uryaduvannya [Public administration], 2017. N 2 (7), URL: https://cyberleninka.ru/article/n/on-the-question-of-higher-education-training-applicants-specialty-public-management-and-administration (date of access: 10.06.2019) [in English].

4 Averianova I., Chochlova T. “Modernization of Higher Education in Ukraine : Problems, Pitfalls and Attainments” NUCB journal of economics and information science, N 56(1), 2011, P. 1-6 [in English]. 

5 Koval I. Problems of reforming the higher education in Ukraine with regard to the Bologna Process. Foundazione-Delbianco, 2007,. URL: http://www.fondazione-delbianco.org/seminari/progetti_prof/progview.asp?id=297 [In English]. 

Copyright (c) 2019 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).