Редакційна політика

Галузь та проблематика

У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо.

Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів, культурних установ. Електронний варіант журналу доступний для всіх читачів.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мовознавство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Українська мова

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Перекладознавство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія української літератури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Українська література

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія літератури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Світова література

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія Альма-матер

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Всесвітня історія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія України

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія історії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Етнологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія медицини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Громадське здоров'я

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методика викладання у системі медичної освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Англійська мова

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Романські мови

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Германські мови

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методика викладання у вищій школі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методика викладання у вищій школі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія Буковини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія філософії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Археологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ювілей

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Англійська література

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фольклор

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія культури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей.
 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.